W dniach od 24 czerwca do 27 czerwca 2024 r. w ramach Akcji IMPACT WEEK 

pracownicy Firmy Deloitte CE Business Services Center w Rzeszowie 

zorganizowali po raz kolejny akcję charytatywną mającą na celu wsparcie lokalnej społeczności. 

Pracownicy podzieleni na grupy realizowali aktywności z różnych obszarów. 

Dzielnie pracowali w te upalne dni. 

Odbyły się między innymi prace renowacyjne ( czyszczenie i malowanie ogrodzenia), nasadzenia zieleni, prace porządkowe.

Serdecznie dziękujemy Firmie Deloitte za zaangażowanie, wspaniałą inicjatywę, pracę na terenie naszego Domu

oraz chęć niesienia pomocy. 

  

 

W dniu 26 czerwca delegacja naszych Mieszkańców i uczestników Ośrodka Wsparcia wraz z Panem Dyrektorem 

wzięli udział w Spotkaniu Integracyjnym, które odbyło się w zaprzyjaźnionym  Domu Pomocy Społecznej w Górnie. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, powitaniem zaproszonych gości.

Po uroczystej części można było podziwiać występ Mieszkańców, wziąć udział w quizach z nagrodami, 

a także bawić się na parkiecie przy skocznej muzyce. 

Pogoda nam dopisywała. 

Dziękujemy za zaproszenie i mile spędzony czas. 

  

 

 

Pierwszy dzień lata astronomicznego przypada na 20 czerwca. Z kolei pierwszy dzień lata kalendarzowego - 22 czerwca.

W naszym Domu w dniu 21 czerwca odbyło się spotkanie na którym rozmawialiśmy o jednej 

z najpiękniejszych dla nas pór roku. 

Mieszkańcy z tej okazji wykonywali wspólnie gazetkę, słuchali muzyki i rozmawiali na temat wakacji. 

Wspominali swoje wyjazdy i podróże. 

Spotkanie zakończyło się wypiciem kawy i słodkim poczęstunkiem.

Oby całe lato minęło nam w tak miłej i ciepłej atmosferze :) 

 

W dniu 19 czerwca delegacja naszych Mieszkańców wraz z Panem Dyrektorem 

wzięli udział w uroczystości odpustowej ku czci Świętego Brata Alberta, która odbyła się w DPS im. Świętego Jana Pawła II w Rudzie. 

Odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył Ks. Biskup Edward Białogłowski. 

Po uroczystej części imprezy można było podziwiać występ artystyczny Mieszkańców Domu oraz wspólnie integrować się z zaproszonymi gośćmi. 

 

12.06.2024 r. gościliśmy ponownie p. Grażynę Hałabudę w naszym Domu,

która poprowadziła podsumowujące już warsztaty z cyklu "12 kroków do szczęścia".

Pani Grażyna przypomniała zebranym wszystkie tematy dotychczasowych spotkań,

szczególnie zwracając uwagę na rolę wdzięczności i uśmiechu w naszym życiu.

Każdy z nas bowiem każdego dnia doświadcza czegoś dobrego. Zawsze mamy powody do wdzięczności.

Wdzięczność najlepiej praktykować poprzez prowadzenie dziennika wdzięczności, 

dlatego też p. Grażyna obdarowała zebranych mieszkańców zeszytami i długopisami zachęcając do prowadzenia właśnie

dziennika wdzięczności. Gdy po tygodniu przeczytają wpisane powody do wdzięczności będą mieli sporo powodów

do uśmiechu! Wspaniale jest wracać bowiem do miłych wspomnień i przypominać sobie jak wiele otrzymujemy każdego dnia.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy z życzeniami szczęścia.

 

Na zakończenie naszego cyklu warsztatów "12 kroków do szczęścia"

pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Prezesowi Firmy "MIRPOL" p. Emilowi Dudzikowi,

za to, że umożliwił p. Grażynie realizowanie naszych spotkań w godzinach pracy.

Ze względów organizacyjnych było to dla nas bardzo ważne.

Oby więcej takich pracodawców, którzy angażują się w społeczność i wspierają lokalne inicjatywy.

Warsztaty były dużą wartością i radością dla naszych mieszkańców!

Liczymy na to, że od września p. Grażyna będzie mogła wrócić do nas z nowym cyklem warsztatów.