Nasz Dom świadczy usługę wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego w pokojach jednoosobowych osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącym mieszkańcami domu.W/w usługi mogą być przyznane na czas określony nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach o nie więcej niż kolejne 30 dni w roku kalendarzowym.

Telefon do kontaktu:  17  85 33 927,  17 85 35 753

Wniosek o przyznanie pomocy w formie usług wsparcia krótkoterminowego składa się  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 26. Nie jest wymagane przeprowadzanie wywiadu środowiskowego!

 

Pliki do pobrania :

Wniosek PDF  
Oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej PDF  
Rodzaj i zakres oczekiwanego wsparcia PDF  
Informacje dla osoby kierowanej PDF  
Oświadczenie o opłacie za pobyt PDF  

 

 

Wykaz przeprowadzonych kontroli :

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole

Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

23.04.2019

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

06.05.2019 Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

12.06.2019 Protokół kontroli odp.
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 18.10.2019

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Arkusz oceny

Protokół kontroli

Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 17.10.2019

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Arkusz oceny

Protokół kontroli

 

W dniu 4.12.2020 jak co roku naszych mieszkańców odwiedził św. Mikołaj i obdarował ich słodkimi upominkami.

Kontrola Data Protokół
Sąd Okręgowy w Rzeszowie 09.03.2020 Protokół kontroli

 

 

Ochrona danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Zarządzeniem nr VII/1722/2018 z dnia 23.05.2018r. Prezydenta Miasta Rzeszowa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan. Maciej Golarz.

 

MACIEJ GOLARZ

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klauzula informacyjna dla mieszkańców

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie, 35-225 Rzeszów, ul. H. Sucharskiego 1,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, funkcję tę pełni Pan Maciej Golarz, z którym można się kontaktować w przypadku wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji statutowych zadań jednostki, w szczególności zabezpieczenia Pani/Pana potrzeb bytowych i realizacji na Pani/Pana rzecz usług opiekuńczych i wspomagających oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) przez okres określony w przepisach prawa, w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym;
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności upoważnione na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo, na zasadach przewidzianych w RODO, do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
9) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,

Podkategorie

The Joomla! content management system lets you create webpages of various types using extensions. There are 5 basic types of extensions: components, modules, templates, languages, and plugins. Your website includes the extensions you need to create a basic website in English, but thousands of additional extensions of all types are available. The Joomla! Extensions Directory is the largest directory of Joomla extensions.

Czytaj więcej: Extensions

Components are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed. In the Joomla administrator there are additional extensions such as Menus, Redirection, and the extension managers.

Czytaj więcej: Components

Modules are small blocks of content that can be displayed in positions on a web page. The menus on this site are displayed in modules. The core of Joomla! includes 24 separate modules ranging from login to search to random images. Each module has a name that starts mod_ but when it displays it has a title. In the descriptions in this section, the titles are the same as the names.

Czytaj więcej: Modules

Content modules display article and other information from the content component.

Czytaj więcej: Content Modules

User modules interact with the user system, allowing users to login, show who is logged-in, and showing the most recently registered users.

Czytaj więcej: User Modules

Utility modules provide useful functionality such as search, syndication and statistics.

Czytaj więcej: Utility Modules

Templates give your site its look and feel. They determine layout, colours, typefaces, graphics and other aspects of design that make your site unique. Your installation of Joomla comes prepackaged with three front end templates and two backend templates. Help

Czytaj więcej: Templates

Plugins are small task oriented extensions that enhance the Joomla! framework. Some are associated with particular extensions and others, such as editors, are used across all of Joomla. Most beginning users do not need to change any of the plugins that install with Joomla. Help

Czytaj więcej: Plugins

These are my photos from parks I have visited (I didn't take them, they are all from Wikimedia Commons).

This shows you how to make a simple image gallery using articles in com_content.

In each article put a thumbnail image before a "readmore" and the full size image after it. Set the article to Show Intro Text: Hide.

Czytaj więcej: Photo Gallery