Wykaz przeprowadzonych kontroli :

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole

Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

23.04.2019

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

06.05.2019 Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

12.06.2019 Protokół kontroli odp.
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 18.10.2019

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Arkusz oceny

Protokół kontroli

Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 17.10.2019

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Arkusz oceny

Protokół kontroli