Od wieków marzenia stanowiły paliwo dla ludzkiego postępu i rozwoju.

To one i dziś skłaniają nas do podejmowania wyzwań i przełamywania przeszkód.

Marzenia kierują naszą wyobraźnią, napędzają naszą motywację i nadają sens naszemu życiu.

I to właśnie o marzeniach i dążeniach mieszkańcy naszego Domu rozmawiali

z panią Grażyną Hałabudą-członkinią Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego ,

podczas spotkania z cyklu "12 kroków do szczęścia", które odbyło się 29.05.2024 r.

Mieszkańcy zauważyli, że w dojrzałej części życia zwykle nabywamy niezwykłej

umiejętności-patrzenia na siebie i generalnie na życie z dystansem.

Zaczynamy bardziej dostrzegać co w życiu jest ważne, a co zupełnie nieistotne.

Zebrani wspominali jakie marzenia mieli w młodości i czy udało im się je zrealizować.

Zastanawiali się nad tym czy ich cele i marzenia zmieniały się z wiekiem i jakie nowe marzenia

pojawiły się np. po przejściu na emeryturę. Mieszkańcy opowiadali także o teraźniejszych marzeniach

i o barierach w ich realizacji. Zwrócili również uwagę na to, co pomaga im w dążeniu do celu.

Podsumowaniem spotkania były przykłady inspirujących seniorów, którzy realizują swoje marzenia.